СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ след четвърти етап на класиране

  1. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски”

гр. София, 1113, р-н „Слатина“ ,ул.”А. Нобел  ” №3,

тел. 02/872 06 27,  02/872 39 17,  02/872 05 37

 

СЪОБЩЕНИЕ

за попълване на свободните места по държавен план-прием в VIII клас след трети етап на класиране и записване в 138.СУЗИЕ “Проф. Васил Златарски“ за учебната 2022/2023 година

 

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ

 

Профил Математически /STEM/ /АЕ/ИЕ/

  1. Д.Б.Т. с подадено заявления за кандидатстване с вх.№182/09.08.2022 г.  
  2. А.Ф.Н. с подадено заявление за кандидатстване с вх.№176/08.08.2022г

 

Профил Хардуерни и  софтуерни науки /АЕ/Кор.Е/

  1. В.Ю.И. с подадено за явление за кандидатстване с вх.№166/08.08.2022 г
  2. А.А.И с подадено заявление за кандидатстване с вх.№167/08.08.2022 г

 

Оригиналите на свидетелствата за основно образование на неприетите ученици могат да бъдат изтеглени в срок от 15.08. (понеделник) до  17.08.2022 г. (сряда включително)

 

Leave a Reply