Свободни места

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 Г.

към дата 03.07.2024 г.

Клас Профил ИУЧ; ЧЕ; профилиращи предмети Брой свободни места
1 Общообразователна БЕЛ, математика, АЕ 0
2 Общообразователна БЕЛ, математика, Родинознание 0
3 Общообразователна БЕЛ, математика, ЧП 0
4 Общообразователна БЕЛ, математика, ЧО 0
5 Общообразователна БЕЛ, математика
Общообразователна Математика 2
Общообразователна Математика 2
Общообразователна Математика 2
Общообразователна БЕЛ; ИЕ 3
Общообразователна БЕЛ; РЕ/НЕ 3
Общообразователна Математика 3
Общообразователна БЕЛ; ИЕ 2
Общообразователна БЕЛ; РЕ/ФЕ 0
Математически АЕ/ИЕ; Математика; Информатика 0
Чужди езици ЯЕ/АЕ 0
Чужди езици КитЕ/АЕ 2
Софтуерни и хардуерни науки АЕ/КорЕ; Математика; Информатика 0
10а Математически АЕ/ИЕ; БЕЛ, АЕ, Математика, Информатика 0
10б Чужди езици ЯЕ/АЕ; БЕЛ, АЕ, Математика, ЯЕ 0
10в Чужди езици КитЕ/АЕ; БЕЛ, АЕ, Математика, КитЕ 0
10г Софтуерни и хардуерни науки АЕ/КорЕ; БЕЛ, АЕ, Математика, Информатика 0
11а Математически АЕ/ИЕ;

1.      Математика

2.      Информатика

0
11б Чужди езици ЯЕ/АЕ;

1.      Японски език

2.      Английски език

0
11в Чужди езици КитЕ/АЕ;

1.      Китайски език

2.      Английски език

0
11г Професионална – Организатор на туристическа агентска дейност; Организация на туризма и свободното време – З СПК АЕ 0

 

 

Leave a Reply