Събеседване за свободни учителски места през 2022 / 2023 учебна година

Във връзка с обявените свободни места през учебната 2022/2023 г. за начален учител с английски език, учител по биология и здравно образование и учител по информатика и информационни технологии уведомяваме кандидатите, че предварително одобрените по документи ще бъдат лично поканени за събеседване на 03.08.2022 г.

Leave a Reply