август 2022

Month

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г. В ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА 5 КЛАС С ИЗУЧАВАНЕ НА ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК РУСКИ ЕЗИК И НЕМСКИ ЕЗИК и 138. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ „ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ“ 1354 Математически – АЕ интензивно, ИЕ 2     
Read More

Последни коментари