Списъци по паралелки на приeтите в 5 клас

Има 6 свободни места за 5 клас.

5а клас – 

5б клас – 

5в клас – 

5г клас – 

5д клас – 

Leave a Reply