График на провеждане на поправителни изпити на ученици от VIII-XI клас, обучавани в дневна форма на обучение през поправителна сесия м. септември 2022 г.

Втора поправителна изпитна сесия за 2021-2022 учебна година, както следва:

Дата, час, място на провеждане на изпита Учебен предмет Дата и място на оповестяване на резултатите от  изпита
1 08.09.2022 г.

10:00 ч.

каб.26

Информационни технологии- ЗУЧ за 8. клас 09.09.2022 г. каб.30
2 08.09.2022 г.

10:00 ч.

каб.26

Английски език-ИУЧ-ПП- Модул „Езикът чрез литературата” за 11. клас 09.09.2022 г. каб.30
3 09.09.2022 г. 10:30 ч.

каб.26

Английски език-ИУЧ- ПП- Модул „Култура и междукултурно общуване” за 11. клас 12.09.2022 г. каб.30
4 12.09.2022 г.

10:00 ч.

каб.26

Математика-ЗУЧ за 8.клас 13.09.2022 г.

каб.30

 

Leave a Reply