График за провеждане на изпити на ученици от X клас, обучавани в САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА на обучение през поправителна сесия м. септември 2022 г.

Втора поправителна изпитна сесия за 2021-2022 учебна година, както следва:

Дата, час, място на провеждане на изпита Учебен предмет Дата и място на оповестяване на резултатите от  изпита
1 05.09.2022 г. 10:00 ч.

каб.12

Философия – ЗУЧ за 10 клас 07.09.2022 г.

каб.30

2 07.09.2022 г. 10:00 ч.

каб.12

Китайски език- ЗУЧ за 10 клас 08.09.2022 г.

каб.30

3 08.09.2022 г. 10:00 ч.

каб.12

Китайски език- ИУЧ за 10 клас 09.09.2022 г.

каб.30

4 09.09.2022 г. 10:00 ч.

каб.12

Химия и опазване на околната среда- ЗУЧ за 10 клас 12.09.2022 г.

каб.30

Leave a Reply