Кандидатстване за свободно място за учител в ГЦОУД – І – ІV клас за учебната 2022/2023 г.

 Училищната комисия, определена със заповед № РД18-3024/ 24.06.2022 г. на директора на 138. СУЗИЕ „ Проф. Васил Златарски“, разгледа подадените документи от кандидатстващи за свободното място за учител в ГЦОУД І – ІV клас през учебната 2022/2023 г. 

 Предварително одобрените по документи от Училищната комисия кандидати бяха своевременно информирани чрез телефонно обаждане за провеждане на интервюто за заемане на свободното работно място. То ще се състои на 05.07.2022 г. от 10.00 часа в училището.

Leave a Reply