График за провеждане на поправителни изпити на ученици от VIII-XI клас, обучавани в дневна форма на обучение през поправителна сесия м. юли 2022 г.

Първа редовна поправителна изпитна сесия за 2021-2022 учебна година, както следва:

 

Дата, час, място на провеждане на изпита Учебен предмет Дата и място на оповестяване на резултатите от  изпита
1 06.07.2022 г. 10:30 ч.

каб.26

Философия – ЗУЧ за 8.и 9.клас 07.07.2022 г. каб.30
2 08.07.2022 г. 10:30 ч.

каб.26

Математика-ЗУЧ за 8.клас 11.07.2022 г. каб.30
3 08.07.2022 г. 10:30 ч.

каб.26

Математика-ИУЧ за 10.клас 11.07.2022 г. каб.30
4 11.07.2022 г. 10:30 ч.

каб.26

Информационни технологии- ЗУЧ за 8. клас 12.07.2022 г. каб.30
5 11.07.2022 г. 10:30 ч.

каб.26

Английски език-ИУЧ-ПП- Модул „Езикът чрез литературата” за 11. клас 12.07.2022 г. каб.30
6 12.07.2022 г. 10:30 ч.

каб.26

Английски език-ИУЧ- ПП- Модул „Култура и междукултурно общуване” за 11. клас 13.07.2022 г. каб.30

 

Leave a Reply