График за провеждане на изпити на ученици от X клас, обучавани в самостоятелна форма на обучение през поправителна сесия м. юли 2022 г.- първа поправителна изпитна сесия за 2021-2022 учебна година

Както следва:

 


Дата, час, място на провеждане на изпита Учебен предмет Дата и място на оповестяване на резултатите от  изпита
1 01.07.2022 г. 10:00 ч.

каб.12

Химия и опазване на околната среда- ЗУЧ за 10 клас 04.07.2022 г. каб.30
2 04.07.2022 г. 10:00 ч.

каб.12

Китайски език- ЗУЧ за 10 клас 05.07.2022 г. каб.30
3 04.07.2022 г. 10:00 ч.

каб.12

География и икономика- ЗУЧ за 10 клас 05.07.2022 г. каб.30
4 05.07.2022 г. 10:00 ч.

каб.12

Китайски език- ИУЧ за 10 клас 06.07.2022 г. каб.30
5 06.07.2022 г. 10:00 ч.

каб.12

Философия – ЗУЧ за 10 клас 07.07.2022 г. каб.30
6 07.07.2022 г. 10:00 ч.

каб.12

Математика- ЗУЧ за 10 клас 08.07.2022 г. каб.30
7 08.07.2022 г. 10:00 ч.

каб.12

Математика- ИУЧ за 10 клас 11.07.2022 г. каб.30

 

 

Leave a Reply