Родителски срещи 27 – 28.04.2022 г.

ВАЖНО!
На 27.04.2022 г. от 18:00 ч. ще се проведат присъствени родителски срещи за IV, V, VI и VII клас.
На 28.04.2022 г. от 18:00 ч. ще се проведат присъствени родителски срещи за VIII, IX, X и XI клас.