Резултатите на учениците, които са участвали в Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ – 2022 г.

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че на сайта на СМГ са публикувани резултатите на учениците, които са участвали в Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ – 2022 г. За проверка на резултатите можете да посетите линка по-долу:

https://smg.bg/wp-content/uploads/2022/03/04-ek-2022-rez-web.pdf

Родителите, които не са декларирали съгласие за публикуване на резултати, ще получат допълнително фиктивен номер, под който е публикуван резултатът на участника.

Лек ден!