Промени в учебния график през месец май

Промени в учебния график през месец май

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с провеждането на изпити за ДЗИ – ХІІ клас и НВО – ІV клас , през месец май се налагат следните промени в учебния график и програма:

  1. 18 и 20 май 2022 г. – неучебни дни – провеждане на изпити за ДЗИ – ХІІ клас / матури /.

  2. 26 и 27 май 2022 г.- І,ІІ и ІІІ клас учебните  занятия ще се проведат по време на ІІ смяна, от 13.30 ч. , с програмата за съответните дни.

На тези дати занимални няма да има, тъй като всички учители ще бъдат ангажирани с провеждането на изпитите за НВО – ІV клас.

  1. Учебния график и програма за ІV клас остават непроменени на 26 и 27 май 2022г.