Покана във връзка с предстоящия избор на членове и председател на Обществения съвет към училището