ИЗПИТНА СЕСИЯ НА УЧЕНИЦИ ОТ X КЛАС, ОБУЧАВАНИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ М. МАЙ-ЮНИ 2022 Г.

Изпитна сесия на ученици от X клас, обучавани в самостоятелна форма на обучение през м. май-юни 2022г.