Заповед за преустановяване на присъствените учебни занятия