Възстановяване на присъственото обучение от понеделник – 06.12.2021 г.

Уважаеми родители,

От понеделник – 06.12.2021 г., присъствено се връщат всички паралелки от прогимназиален етап.

От гимназиален етап присъствено ще се обучават:

8. А

8. Б

8. В

9. А

9. Б

9. Г

10. А

10. Б

10. В

10. Г

11. А

11. Г

12. А

12. Б

Останалите паралелки продължават в ОРЕС.

Учениците, които не са подали декларации остават на асинхронно обучение в електронна среда.