След VII – ми клас

Уважаеми седмокласници,

уважаеми родители/настойници,

Уведомяваме Ви, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2022/2023 година започват.

Прием след VII. клас за учебната 2022/2023 в 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“

Код Наименование Подготовка Профил Балообразуване Места
1354 Математически /STEM/

английски

профилирана Математически (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 26
2451 Чужди езици – КитЕ интензивно, АЕ профилирана Чужди езици (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 26
2456 Чужди езици – ЯЕ интензивно, АЕ профилирана Чужди езици (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 26
2466 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно, КорЕ профилирана Софтуерни и хардуерни науки (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 26

 

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА СЛЕД VII. КЛАС

 

Обявяване на резултатите от НВО. До 28 юни 2022 г., вкл. До 28 юни 2022 г., вкл.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на До 28 юни 2021 г., вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/01.09.2016 г. 05-07 юли 2022 г., вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. До 12 юли 2022 г., вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. 13-15 юли 2022 г., вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. До 20 юли 2022 г., вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. 21-22 юли 2022 г., вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25 юли 2022 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 26 -27 юли 2022 г., вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 29 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 01-02 август 2022 г., вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. До 03 август 2022 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. Определя се от директора на училището до 10 септември 2022 г., вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. До 14 септември 2022 г., вкл.

 

Писмо на РУО София-град до родителите
График на дейностите за организацията

Държавен план прием в област София-град

Информация за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование

Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите 

Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности за 2023 г. 

АКЦЕНТИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА
НА НВО В VII КЛАС И
ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите

Обръщам внимание, че горепосочените заявления важат само за прием на ученици по държавен план-прием в VIII клас, както следва:

– изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство: 140. СУ „Иван Богоров“, 144. СУ „Народни будители“, 3. СУ „Марин Дринов“, 51. СУ „Елисавета Багряна“, НСУ „София“ и ПГИИ „Проф. Николай Райнов“;

– изпит за проверка на способностите по музика: 144. СУ „Народни будители“;

– изпит за проверка по спорт: 132. СУ „Ваня Войнова“ и 28. СУ „Алеко Константинов“;

– изпит за проверка на способностите по спорт (хореография): 144. СУ „Народни будители“.

Срокът за подаване на заявление за полагане на изпит за проверка на способностите е 26-27 май 2022 г., вкл. Заявлението се подава в училището, в което се обучава ученикът.

График

на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2021/2022 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 г. съгласно Наредба No 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование