В V – ти клас

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г. –  В ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА 5 КЛАС С ИЗУЧАВАНЕ НА ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК РУСКИ ЕЗИК И НЕМСКИ ЕЗИК

Записани ученици в 5 клас по паралелки за 2023-2024 г. –

ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА – 5 ПАРАЛЕЛКИ

Прием в паралелки с ИУЧ математика

Общият резултат, въз основа на който се извършва класирането на  учениците и записването им в паралелките с разширено изучаване на математика, се пресмята по формулата R

R1 – брой точки, получени от ученика в Общинския кръг на  Олимпиадата по математика, а 21 е максималният брой точки;

R2 – брой точки, получени от ученика в Областния кръг на  Олимпиадата по математика, а 21 е максималният брой точки;

R3  – брой точки, получени от ученика на НМС “Европейско Кенгуру”, а 100 е максималният брой точки;

R4 – брой точки, получени от ученика на НВО по математика, а 100 е максималният брой точки.

В класирането могат да участват ученици, които не са се явявали през годината на  някое от състезанията. В този случай резултатът им за съответното състезание ще бъде 0.

Резултатите от  Олимпиадата по математика и от НМС “Европейско Кенгуру” за учениците, които не са се явили на тези състезания в 138.СУЗИЕ, се удостоверяват с представяне на служебна бележка с вписан резултат от училището, където е било проведено съответното състезание. 

Изборът на училището, в което ще учи детето Ви е важен!

Записването на учениците от други училища се извършва с оригиналното удостоверение за завършен начален етап на основно образование.