Прием в I-ви клас 2022/2023

Родителска среща за първи клас ще се състои на 08. септември 2022 г. от 17.30 ч.

Списъци на І клас 

График на дейностите за прием в първи клас 

График на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar

1. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група

2. Копие от акт за раждане

3. Заявление за записване в І клас 

4. Сведение за ученика

Наредба за прием на ученици в първи клас

Може да се запознаете с училищния живот на долупосочените връзки:

1.електронна страница – http://138suzie.com

2. страница във фейсбук – https://www.facebook.com/138suzie

3. ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА

Район на 138. СУЗИЕ „ Проф. Васил Златарски“:  

 1. бул. „Цариградско шосе“

No 101;No 73;No 73, вх. А;No 73, вх. Б;No 87;No 99; 

 1. бул. Шипченски проход“

No 10, вх. А; No 10, вх. Б; No 15А; No 17, вх. А; No 17, вх. Б; No18, вх. А; No 18, вх. Б; No 18, вх. В; No 19, вх. В; No 19, вх.Г; No21, вх. А; No 21, вх. Б; No 21, вх. В; No 22; No 23, вх. А; No 23, вх. Б; No23, вх. В; No 24; No 26; No 27, вх. А; No 27, вх. Б; No 27А, вх. А; No27А, вх. Б; No 28; No 43, вх. А; No 43, вх. Б; No 47; No 48; No 49; No 51; No 52; No 53; No 6, вх. А; No 6, вх. Б; No 8; 

 1. ж.к. Гео Милев“

бл. 103; бл. 104; бл. 105; бл. 106, вх. А; бл. 106, вх. Б; бл. 106, вх. В; бл. 107, вх. А; бл. 107, вх. Б; бл. 107, вх. В; бл. 109, вх. А; бл. 109, вх. Б; бл. 112, вх. А; бл. 112, вх. Б; бл. 112, вх. В; бл. 112, вх. Г; бл. 113, вх. А; бл. 113, вх. Б; бл. 113, вх. В; бл. 113, вх. Г; бл. 117, вх. А; бл. 117, вх. Б; бл. 118, вх. А; бл. 118, вх. Б; бл. 118А, вх. А; бл. 118А, вх. Б; бл. 119, вх. А; бл. 119, вх. Б; бл. 122; бл. 123; бл. 125, вх. А; бл. 125, вх. Б; бл. 126; бл. 127; бл. 128; бл. 129; бл. 130, вх. А; бл. 130, вх. Б; бл. 131; бл. 132; бл. 133; бл. 134;бл. 135; бл. 136; бл. 140, вх. А; бл. 140, вх. Б; бл. 141, вх. А; бл. 141, вх. Б; бл. 142; бл. 143, вх. А; бл. 143, вх. Б; бл. 144, вх. А; бл. 144, вх. Б; бл. 145, вх. А; бл. 145, вх. Б; бл. 146, вх. А; бл. 146, вх. Б; бл. 146, вх. В; бл. 147, вх. А; бл. 147, вх. Б; бл. 147, вх. В; бл. 148, вх. А; бл. 148, вх. Б; бл. 148, вх. В; бл. 149, вх. А; бл. 149, вх. Б; бл. 149, вх. В; бл. 152; бл. 153; бл. 154, вх. А; бл. 154, вх. Б; бл. 155; бл. 156; бл. 157; бл. 158; бл. 240, вх. А; бл. 240, вх. Б; бл. 240, вх. В; бл. 240, вх. Г; бл. 240, вх. Д; бл. 244; бл. 245, вх. А; бл. 245, вх. Б; бл. 245, вх. В; бл. 246; бл. 247; бл. 248; бл. 249; бл. 250, вх. А; бл. 250, вх. Б; бл. 250, вх. В; бл. 251, вх. А; бл. 251, вх. Б; бл. 251, вх. В;бл. 251, вх. Г; бл. 251А; бл. 43, вх. А; бл. 43, вх. Б; бл. 43, вх. В; бл. 45, вх. А; бл. 45, вх. Б; бл. 45, вх. В;бл. 46, вх. А; бл. 46, вх. Б; бл. 46, вх. В;бл. 47, вх. А; бл. 47, вх. Б; бл. 47, вх. В; бл. 50;  

 1. ул. „592“

No 2; No 2А; No 4; No 6 

ул. „593“No 1; No 2, вх. А; No 2, вх. Б; No 2, вх. В; No 2, вх. Г; No 3; No 5 

 1. ул. „Акад. Георги Бончев“

No 2; No 2, вх. А; No 2, вх. Б; No 20; No 22; No 3; No 4; бл. 4;

 1. ул. „Акад. Никола Обрешков“

No 2, вх. АNo 2, вх. Б; No 3; No 3А; No 6; No 7, вх. А; No 7, вх. Б; No7, вх. В; No 8А;  

 1. ул. „Александър Жендов“

No 1; No 2; No 3; No 5; No 6; 

 1. ул. Александър фон Хумболт“

No 1; No 14; No 14А; No 16А; No 20; No 20А; No 23; No 25; No25А; No 26; No 27; No 28;No 28А; No 29; No 3; No 30; No 30А; No 31; No 33; No 34; No 35; No 35А; No 35Б; No 35В; No 36, вх. А; No36, вх. Б; No 43; No 5; No 7; No 8; No 9;  

 1. ул. „Алфред Нобел“

No 1, вх. А; No 1, вх. Б; No 1А, вх. А;No 1А, вх. Б; No 2, вх. А; No2, вх. Б; No 2, вх. В; No 2, вх. Г; No 3; No 4; No 6А, вх. А; No 6А, вх. Б; 

 1. ул. Владово“

No 16; No 17; No 17А; No 18; No 19; No 20А; No 21; No 22; No 23;No 25; No 27 

 1. ул. Владимир Башев“No 11; No 9

12.ул. Галилео Галилей

No 15; No 20, вх. А; No 20, вх. Б; No 30; No 32; No 37; No 42, вх. А; No42, вх. Б; No 43; No 43А; No 44, вх. А; No 44, вх. Б; No 45, вх. А; No 2945, вх. Б; No 46, вх. А; No 46, вх. Б; No 52, вх. А; No 52, вх. Б; No 54;  

13.ул. „Елисавета Багряна“

No 1; No 14; No 18; No 2; No 20, вх. А; No 20, вх. Б; No 2А; No 4; No 9;

14.ул. Иван ДимитровКуклата“

No 11; No 13; No 15 

15.ул. Калина Малина“

No 1; No 2; No 4 

16.ул. Коста Лулчев“

No 10; No 10Б; No 10В; No 11; No 12; No 13; No 14; No 15; No15А; No 17; No 2; No 20; No 21; No 21А; No 23; No 2В; No 4А; No 7; 

17.ул. Лидице“

No 1; No 10; No 11; No 12, вх. А; No 12, вх. Б; No 13; No 14; No 15; No 2; No 7; No 8;  

18.ул. Маестро Михаил Милков

No 10; No 12; No 14; No4; No 6, вх. А; No 6, вх. Б;

19.ул. Николай Коперник

No 10; No 17; No 1А; No 2; No 20; No 21, вх. А; No 21, вх. Б; No21, вх. В; No 22; No 25; No 6; No 9;  

20.ул. Прелом“

No 10; No 2; No 5; No 5А; No 6; No 8; No 8А;  

21.ул. Проф. Георги Павлов“

No 11; No 13;No 17; No 19; No 21; No 24;No 26; No 28; No 3; No 30; No 32; No 34; No 36; No 38; No 7, вх. А; No 7, вх. Б;  

22.ул. Светлоструй“

No 1; No 2; No 3; No 4, вх. А; No 4, вх. Б; No 4, вх. В; No 5; No6, вх. А; No 6, вх. Б; No 7; No 9;  

 1. ул. „Спътник“

No 10; No 10А; No 12; No 13; No 14; No 15; No 15А; No 16; No 17; No 21; No 4; No 8 

24.ул. „Христо Чернопеев

No 13; No 5, вх. А; No 5, вх. Б 

 1. ул. Хубавка“

No 1; No 2; No 4; No 5; No 7 

26.ул. „Цветан Радославов“

No 10; No 11; No 12; No 12А; No 13; No 15; No 15А, вх. А; No15А, вх. Б; No 16; No 4; No 5, вх. А; No 5, вх. Б; No 6; No 7, вх. А; No7, вх. Б; No 8; No 9