Преподаватели

Име, Фамилия

 

Аглика Лалова
Адриана Рашкова
Александра  Петкова
Александра Велева
Ана-Мария Фесчиян
Ангел Митов
Анита Георгиева
Анна Бикова
Ася Богоева
Биянка Георгиева
Боряна Михайлова
Валентин Вълков
Валентина Добрева
Ваня Димитрова
Велислава Коцева
Величка Ганева
Венета Павлова
Вероника Пенева
Весела Иванова
Веска Ядкова
Виктория Гюрова
Виолета  Велкова
Виолета Тодорова
Вихрен Стоянов
Владислав Трифонов
Галя Божилова
Галя Стефанова
Георги Димитров
Гергина Даскалова
Гинка Богоева
Даниела Дойчева
Дарена Попова
Дарина Проданова
Десислава Стоянова
Диан Маринов
Диана  Величкова
Диана Джонгова
Диана Малинова
Димитрина Рангелова
Ева Николова
Евелин Герова
Екатерина Цанкова
Елeна Цветкова
Елена Донева
Елена Петкова
Жанет Лазарова
Живка Тодорова
Иван Стоянов
Ивелина Луджева
Илка Александрова
Ирена Костадинова
Ирена Тошева
Ирина Андреева
Ирина Иванова
Ирина Цанева
Йоана Брайкова
Йорданка Недялкова
Йорданка Тодорова
Калина Николова
Камелия Симова
Катлин Златкова
Константин Антонов
Красимира Димитрова
Кристина Иванова
Лазарина Тонева
Лена  Старибратова
Лилия Димитрова
Лъчезара ПРЪВЧЕВА
Мариета Радилова
Мария Димова
Мария Николова
Мария Цветкова
Марта Ракова
Милена Цанева-Радичева
Митко Марков
Надежда Блъскова
Надя Василева
Надя Янчева
Наташа Генинска
Нели  Сеизова
Николай Стойнев
Николета Ермeнкова
Нина Маркова
Оля Иванова
Палагия Карадачка
Пенка Нацева
Петя Балевска-Тодорова
Петя Каракирова
Рахили Василиаду
Рудиана Казакова
Светослава Илийчовска
Северина Стефанова
Сестрата
Славка Въчева
Соня  Киркова
София Тончева
Таня Болашикова
Таня Йончева
Таня Спахиева
Таня Стоянова
Татяна Иванова
Теменужка  Димитрова
Тодорка Вукова
Христина Недялкова
Цветанка Димитрова

Цветелина Гълабова