Преподаватели

Име и фамилия

 

Александър Евтимов
Адриана Рашкова
Александра Велева
Ана-Мария Фесчиян
Ангел Митов
Анита Георгиева
Анна Бикова
Ася Богоева
Биянка Георгиева
Боряна Михайлова
Валентин Вълков
Валентина Добрева
Ваня Димитрова
Велислава Коцева
Величка Ганева
Венета Павлова
Вероника Пенева
Весела Иванова
Веска Ядкова
Виктория Гюрова
Виолета  Велкова
Виолета Тодорова
Вихрен Стоянов
Галя Божилова
Галя Стефанова
Георги Димитров
Гергина Даскалова
Гинка Богоева
Даниела Дойчева
Дарена Попова
Дарина Проданова
Десислава Стоянова
Диан Маринов
Диана Величкова
Диана Джонгова
Диана Малинова
Димитрина Рангелова
Ева Николова
Евелин Герова
Екатерина Цанкова
Елeна Цветкова
Елена Донева
Елена Петкова
Жанет Лазарова
Живка Тодорова
Ивелина Луджева
Илка Александрова
Ирена Костадинова
Ирена Тошева
Ирина Андреева
Ирина Иванова
Ирина Цанева
Йоана Брайкова
Йорданка Недялкова
Йорданка Тодорова
Калина Николова
Камелия Симова
Кристина Иванова
Лазарина Тонева
Лена Старибратова
Лилия Димитрова
Лъчезара Пръвчева
Мариета Радилова
Мария Димова
Мария Николова
Мария Цветкова
Марта Ракова
Милена Цанева-Радичева
Митко Марков
Надежда Блъскова
Надя Василева
Надя Янчева
Наташа Генинска
Нели Сеизова
Николета Ермeнкова
Нина Маркова
Оля Иванова
Палагия Карадачка
Пенка Нацева
Петя Балевска-Тодорова
Петя Каракирова
Рахили Василиаду
Рудиана Казакова
Северина Стефанова
Славка Въчева
София Тончева
Таня Йончева
Таня Спахиева
Таня Стоянова
Татяна Иванова
Тодорка Вукова
Цветанка Димитрова
Цветелина Гълъбова
д-р Яна Шишкова