Преподаватели

1    Иван    Руменов    Стоянов – ДИРЕКТОР

2    Галя    Георгиева    Божилова – ЗДУД

3    Таня    Смилова    Болашикова – ЗДУД

4    Александра    Вельова    Велева – ЗДУД

5    Теодора    Димитрова    Илиева – ЗДУТД

6    Катлин    Иванова    Златкова – ЗДАСД

7    Таня    Атанасова    Стоянова

8    Ирина    Желева    Иванова

9    Адриана    Любомирова    Рашкова

10    Анастасия    Георгиева    Патаринска

11    Надя    Николова    Янчева

12    Таня    Иванова    Кирчева

13    Рахили    Ставру    Василиаду

14    Виолета    Тодорова    Велкова

15    Илка    Тодорова    Александрова

16    Соня    Христова    Ботева

17    Дарина    Енчева    Проданова

18    Даниела    Александрова    Дойчева

19    Лазарина    Атанасова    Тонева

20    Мариета    Цонкова    Радилова

21    Ваня    Милева    Димитрова

22    Славка    Христова    Бочева

23    Жанет    Георгиева    Лазарова

24    Зоя    Цветанова    Костова

25    Пенка    Иванова    Нацева

26    Милена    Цекова    Радичева

27    Венета    Йорданова    Павлова

28    Тодорка    Неделчева    Вукова

29    Оля    Димитрова    Иванова

30    Илияна    Иванова    Стоянова

31    Цеца    Станева    Йорданова

32    Иваничка    Николова    Велева

33    Боряна    Стоянова    Михайлова

34    Нели    Борисова    Сеизова

35    Радка    Димитрова    Саханджиева

36    Евелин    Андреева    Герова

37    Гюлизара    Биями    Гегова

38    Николета    Диянова    Ерменкова

39    Диана    Иванова    Величкова

40    Весела    Петева    Иванова

41    Нина    Любенова    Маркова

42    Светлана    Алексиева    Ставрева

43    Цветанка    Маринова    Димитрова

44    Христина    Колева    Делибашева

45    Стоянка    Стоянова    Димитрова

46    Таня    Петкова    Спахиева

47    Марта    Петрова    Николова

48    Цветан    Борисов    Петров

49    Пламена    Дилиянова    Асенова

50    Божана    Петрова    Попова

51    Рудиана    Петрова    Казакова

52    Кристина    Василиева    Иванова

53    Ина    Методиева    Трендафилова

54    Гинка    Христова    Богоева

55    Цанислава    Косева    Гаджева

 

56    Мая    Анатолиева    Венева

57    Пламена    Богданова    Кирякова

58    Ирина    Светозарова    Андреева

59    Елеонора    Стойчева    Кръстева

60    Мария    Антонова    Гиргинова

61    Йоана    Пламенова    Гацова

62    Василена    Недялкова    Маринова

63    Ева    Николаева    Николова

64    Мария    Любомирова    Бауренска

65    Биляна    Радославова    Станойлович

66    Яна    Дянкова    Шишкова

67    Лъчезара    Валентинова    Николова

68    Яна    Емил    Перпериева

69    Даниела    Василева    Тодорова

70    Елена    Николаевна    Донева

71    Надя    Стоянова    Василева

72    Вероника    Борисова    Пенева

73    Ирена    Руменова    Тошева

74    Палагия    Йорданова    Карадачка

75    Савина    Евтимова    Евтимова

76    Веска    Борисова    Ядкова

77    Петя    Иванова    Каракирова

78    Йорданка    Димитрова    Тодорова

79    Мария    Николова    Николова

80    Емилиана    Василева    Кънева

81    Валентин    Монов    Вълков

82    Ася    Стефанова    Богоева

83    Димитрина    Петрова    Рангелова

84    Живка    Владова    Тодорова

85    Гиргина    Николаева    Даскалова

86    Марияна    Василева    Стоянова

87    Диана    Димитрова    Николова

88    Ивелина    Найденова    Луджева

89    Даниела    Валериева    Димитрова

90    Виолета    Тодорова    Тенева

91    Анна    Костадинова    Бикова

92    Ангел    Симеонов    Митов

93    Дарена    Стефчова    Попова

94    Валентина    Галенова    Добрева

95    Жана    Тодорова    Динова

96    Наташа    Симеонова    Генинска

97    Величка    Йорданова    Ганева

98    Станка    Василева    Маринова

99    Радка    Иванова    Мишева

100    Марта    Кирилова    Ракова

101    Вихрен    Владимиров    Стоянов

102    Диана    Атанасова    Малинова

103    Велислава    Константинова    Коцева

104    Красимира    Димитрова    Димитрова

105    Катерина    Руменова    Занкова

106    Христина    Кирилова    Недялкова

107    Илияна    Руменова    Кираджиева

108    Аглика    Илиева    Лалова

109    Константин    Константинов    Антонов