Обществен съвет

Контакти

Електронна поща на Обществен съвет –  os@138suzie.com

Председател – Мария Божилова – тел. 0885135387

Грешка: Формата за контакт не е намерена.

Проект „Модел на обществен съвет в съвременното училище”

Правилник за създаването,  устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата