Образци на документи

Заявление за отсъствие до класен ръководител до 15 учебни дни

Заявление за преместване на ученик

Заявление за прием

Заявление прием 5 клас

Закон за защита на личните данни  – заявление по чл.37б

Закон за защита на личните данни – жалба

 

Закон за защита на личните данни – заявление за достъп

Обучение от разстояние в електронна среда – Декларация от родителите-2021