Контакти – педагогически специалисти

Име, фамилия длъжност  
Александър Евтимов директор 0882641208
Александра Велева зам.-директор начален етап 0882974302
Веска Ядкова зам.-директор прогимназиален етап 0882974336, 0882974342
Галя Божилова зам.-директор гимназиален етап 0882974340
     
     
     
Аглика Лалова ресурсен учител 0884803894
Адриана Рашкова учител начален етап 0882974310
Ана-Мария Фесчиян учител по ИИ 0882974339
Ангел Митов учител по философия 0882974345
Анита Георгиева учител по история и цивилизация 0882974322
Анна Бикова учител по химиа и ООС 0882974331
Ася Богоева учител по география и икономика 0882974344
Биянка Георгиева учител в ГЦОУД 0884041016
Боряна Михайлова учител в ГЦОУД 0882974362
Валентин Вълков учител по история и цивилизация 0882974366
Валентина Добрева  учител по музика 0885282208
Ваня Димитрова учител начален етап 0882974403
Велислава Коцева учител по ФВС 0882974347
Величка Ганева учител по ФВС 0882974319
Венета Павлова учител в ГЦОУД 0882974373
Вероника Пенева учител по математика 0882974357
Весела Иванова учител в ГЦОУД 0882974397
Виктория Гюрова учител по информатика и ИТ 0882974353
Виолета  Велкова учител в ГЦОУД 0882974315
Виолета Тенева учител по химия и ООС 0882974326
Вихрен Стоянов учител по ФВС 0882447158
Галя Борисова учител начален етап 0882974334
Георги Димитров учител по ФВС 0882974379
Гиргина Даскалова учител по биология и ЗО 0882343874
Гинка Богоева учител по АЕ 0882411310
Даниела Дойчева учител начален етап 0882974318
Даниела Зафирова педагогически съветник 0882974377
Дарена Попова учител по музика 0882974374
Дарина Проданова учител начален етап 0882974321
Десислава Стоянова учител по БЕЛ 0882737103
Деан Маринов учител по АЕ 0882974317
Диана  Величкова учител в ГЦОУД 0882974382
Диана Джонгова учител по АЕ 0884047433
Диана Малинова учител по ФВС 0882382983
Димитрина Рангелова учител по история и цивилизация 0882974324
Евелин Герова учител начален етап 0882974392
Екатерина Цанкова учител по биология и ЗО 0882974404
Елена Цветкова учител по АЕ 0882974390
Елена Донева учител по математика 0882974329
Жанет Лазарова учител начален етап 0882974305
Живка Тодорова учител по география и икономика 0882974333
Ивелина Луджева учител по физика и астрономия 0882974405
Илка Александрова учител начален етап 0882974316
Ирена Костадинова учител по БЕЛ 0882974369
Ирена Тошева учител по математика 0882974323
Ирина Андреева учител по АЕ в начален етап 0882340911
Ирина Иванова учител начален етап 0882974309
Ирина Цанева учител по АЕ 0882370043
Йоана Брайкова учител в ГЦОУД 0882974378
Йорданка Недялкова учител по БЕЛ 0882388631
Йорданка Тодорова учител по информатика и ИТ 0882974371
Калина Николова учител в ГЦОУД 0885356312
Камелия Симова учител по география и икономика 0888640913
Константин Антонов ресурсен учител 0882354106
Красимира Димитрова психолог 0882974358
Кристина Иванова учител по АЕ 0882974361
Лазарина Тонева учител начален етап 0882974320
Лена  Старибратова учител по ИИ 0882974335
Лилия Димитрова учител по БЕЛ 0884956601
Лъчезара Пръвчева учител по КитЕ 0884686549
Мариета Радилова учител в ГЦОУД 0882733087
Мария Димова учител по информатика и ИТ 0882974354
Марта Ракова учител по ФВС 0882974352
Медицинска сестра   0885135876
Милена Радичева учител начален етап 0882974360
Митко Марков учител по философия 0882974359
Надежда Блъскова учител в ГЦОУД 0882974350
Надя Василева учител по математика 0882974351
Надя Янчева учител начален етап 0882974312
Наташа Генинска учител по туризъм  0882974330
Нели  Сеизова учител в ГЦОУД 0882974383
Нина Маркова учител по БЕЛ 0882974365
Палагия Карадачка учител по математика 0882974368
Пенка Нацева учител в ГЦОУД 0882974307
Петя Тодорова учител в ГЦОУД 0882974325
Петя Каракирова учител по информатика и ИТ 0882974370
Рахили Василиаду учител начален етап 0882974314
Рудиана Казакова учител по АЕ 0882974356
Светослава Илийчовска логопед 0882974328
Северина Стефанова учител по ИЕ 0888029432
Славка Въчева учител начален етап 0882974304
София Тончева учител по ЯЕ 0882974375
Мария Цинцарска психолог 0882974301
Таня Кирчева учител начален етап 0882974313
Таня Спахиева учител по БЕЛ 0882974348
Таня Стоянова учител начален етап 0882974308
Татяна Иванова учител по технологии 0882974376
Тодорка Вукова учител в ГЦОУД 0882839486
Христина Недялкова психолог 0882974363
Цветанка Димитрова учител по БЕЛ 0882974341
Цветелина Гълъбова учител по биология и ЗО 0882974364
     
     
Александра  Петкова касиер 0882974387
Соня  Киркова счетоводител 0882974384
Теменужка  Димитрова секретар 0882974303
Владислав Трифонов библиотекар 0882373919
Пенка Николова домакин 0882974386
Мариела  Петрова хигиенист 0882974399
Донка Костова хигиенист 0882344182
Емилия Кочева хигиенист 0882974395
Надка Борисова хигиенист 0882974381
Невена Райчева хигиенист 0882974394
Николай Стойнев ел. техник 0882974389
     
Олга Тодорова хигиенист 0887067776
Станка Костова хигиенист 0882974396