Контакти – педагогически специалисти

Име, Фамилия

GSM номер

Аглика Лалова

0884803894

Адриана Рашкова

0882974310

Александра  Петкова

0882974387

Александра Велева

0882974302

Ана-Мария Фесчиян

0882974339

Ангел Митов

0882974345

Анита Георгиева

0882299511

Анна Бикова

0882974331

Ася Богоева

0882974344

Биянка Георгиева

0884041016

Боряна Михайлова

0882974362

Валентин Вълков

0882974366

Валентина Добрева

0885282208

Ваня Димитрова

0882974403

Велислава Коцева

0882974347

Величка Ганева

0882974319

Венета Павлова

0882974373

Вероника Пенева

0882974357

Весела Иванова

0882974397

Веска Ядкова

0882974336; 0882974342

Виктория Гюрова

0882974353

Виолета  Велкова

0882974315

Виолета Тодорова

0882974326

Вихрен Стоянов

0882447158

Владислав Трифонов

0882373919

Галя Божилова

0882974340

Галя Стефанова

0882974334

Георги Димитров

0882974379

Гергина Даскалова

0882343874

Гинка Богоева

0882411310

Даниела Дойчева

0882974318

Дарена Попова

0882974374

Дарина Проданова

0882974321

Десислава Стоянова

0882737103

Диан Маринов

0882974317

Диана  Величкова

0882974382

Диана Джонгова

0884047433

Диана Малинова

0882382983

Димитрина Рангелова

0882974324

Ева Николова

0889019944

Евелин Герова

0882974392

Екатерина Цанкова

0882974404

Елeна Цветкова

0882974390

Елена Донева

0882974329

Елена Петкова

0882974386

Жанет Лазарова

0882974305

Живка Тодорова

0882974333

Иван Стоянов

0882416667

Ивелина Луджева

0882974405

Илка Александрова

0882974316

Ирена Костадинова

0882974369

Ирена Тошева

0882974323

Ирина Андреева

0882340911

Ирина Иванова

0882974309

Ирина Цанева

0882370043

Йоана Брайкова

0882974378

Йорданка Недялкова

0882388631

Йорданка Тодорова

0882974371

Калина Николова

0885356312

Камелия Симова

0888640913

Катлин Златкова

0882974299

Константин Антонов

0882354106

Красимира Димитрова

0882974358

Кристина Иванова

0882974361

Лазарина Тонева

0882974320

Лена  Старибратова

0882974335

Лилия Димитрова

0884956601

Лъчезара ПРЪВЧЕВА

0884686549

Мариета Радилова

0882733087

Мария Димова

0882974354

Мария Николова

0882974406

Мария Цветкова

0882974391

Марта Ракова

0882974352

Милена Цанева-Радичева

0882974360

Митко Марков

0882974359

Надежда Блъскова

0882974350

Надя Василева

0882974351

Надя Янчева

0882974312

Наташа Генинска

0882974330

Нели  Сеизова

0882974383

Николай Стойнев

0882974389

Николета Ермeнкова

0882974337

Нина Маркова

0882974365

Оля Иванова

0882974332

Палагия Карадачка

0882974368

Пенка Нацева

0882974307

Петя Балевска-Тодорова

0882974325

Петя Каракирова

0882974370

Рахили Василиаду

0882974314

Рудиана Казакова

0882974356

Светослава Илийчовска

0882974328

Северина Стефанова

0888029432

Сестрата

0885135876

Славка Въчева

0882974304

Соня  Киркова

0882974384

София Тончева

0882974375

Таня Болашикова

0882974342

Таня Йончева

0882974313

Таня Спахиева

0882974348

Таня Стоянова

0882974308

Татяна Иванова

0882974376

Теменужка  Димитрова

0882974303

Тодорка Вукова

0882839486

Христина Недялкова

0882974363

Цветанка Димитрова

0882974341

Цветелина Гълабова

0882974364