Отчет за бюджета за четвъртотото тримесечие на 2023 г.

Отчет за бюджета за второто тримесечие на 2023 г.

Отчет за бюджета за първото тримесечие на 2023 г.

Отчет за бюджета за третото тримесечие на 2022 г.

Отчет за бюджета за второто тримесечие на 2022 г.

Отчет за бюджета за първото тримесечие на 2022 г.

Отчет на бюджета за четвъртото тримесечие на 2021 г.

Отчет на бюджета за третото тримесечие на 2021 г.

Отчет на бюджета за второто тримесечие на 2021 г.

Отчет за бюджета за първото тримесечие на 2021 г.

Бюджет на 138.СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ за 2021 г.

Отчет за бюджета за четвъртото тримесечие на 2020 г.

Отчет за бюджета за третото тримесечие на 2020 г.

Отчет за бюджета за второто тримесечие на 2020 г.

Отчет за бюджета за първото тримесечие на 2020 г.

Бюджет на 138.СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ за 2020 г.